Fotogalerie:
Dostupnosť  
Záruka  
Výrobca
Kategórie
Kód produktu  
Odporúčaná predajná cena
0.00 € s DPH
ks
Popis výrobku

<p><strong><img width="690" height="55" alt="" src="/userfiles/image/Infrasauny/doprava.jpg" /><br />
<img width="690" height="233" alt="" src="/userfiles/image/Infrasauny/Banery/sauna-cervena-BT1.jpg" /><br />
<br />
Luxusn&iacute; infrasauna pro 1 osobu Grande De Luxe BT1</strong> <img width="300" height="203" align="right" alt="" src="../../../userfiles/image/Infrasauny/zaruka_kvality2.jpg" /><br />
<br />
Standardn&iacute; proveden&iacute;: hemlock (kanadsk&aacute; jedle) <br />
Př&iacute;kon: 1330W<br />
Rozměry: 90 x 105 x 190v<br />
Ioniz&aacute;tor kysl&iacute;ku: ANO<br />
CD přehr&aacute;vač: ANO<br />
Vnitřn&iacute; kontroln&iacute; panel: ANO<br />
Infraz&aacute;řiče: 5 (&nbsp; deskov&eacute; karbonov&eacute; )<br />
Operuje při teplotě: 18 - 60&deg;C<br />
Počet osob: 1<br />
Venkovn&iacute; osvětlen&iacute;: ano<br />
<br />
Tlou&scaron;ťka stěn infrasaun Gran De Luxe je 4,9cm ( 2x panel 0,55cm a r&aacute;m 3,8cm ).<br />
Tlou&scaron;ťka skla u modelů bez dřevěn&eacute;ho r&aacute;mu dveř&iacute; je 6mm ( u modelu s dřevěn&yacute;m r&aacute;mem dveř&iacute; je 4mm ).<br />
Životnost karbonov&yacute;ch topidel je 10000 hodin ( životnost keramick&yacute;ch topidel je 5000 hodin ).<br />
Vlnov&aacute; d&eacute;lka karbonov&yacute;ch a keramick&yacute;ch topidel je 6.5 až 15 micrometrů.<br />
<strong>V&yacute;roba saun m&aacute; tradici již 17let. Infrasauny Grand De Luxe splňuj&iacute; EU normy.</strong><br />
<br />
<u><strong>Ioniz&aacute;tor vzduchu:</strong></u><br />
<br />
V&yacute;hoda Infrasauny Grande De Luxe proti konkurenčn&iacute;m v&yacute;robkům je, že jsou  vybaveny ioniz&aacute;torem kysl&iacute;ku, kter&yacute; slouž&iacute; k zlep&scaron;en&iacute; kvality vzduchu v  infrasauně. Tento př&iacute;stroj obohat&iacute; vzduch velk&yacute;m množstv&iacute;m z&aacute;porně  nabit&yacute;ch iontů (aniontů). Ionty, obsažen&eacute; ve vzduchu maj&iacute; velmi př&iacute;zniv&yacute;  vliv na na&scaron;e zdrav&iacute;.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vědeck&eacute; studie prok&aacute;zaly, že z&aacute;porn&eacute; č&aacute;stice - ionty, obsažen&eacute; ve  vzduchu maj&iacute; velmi př&iacute;zniv&yacute; vliv na na&scaron;e zdrav&iacute;. Odborně se tyto č&aacute;stice  naz&yacute;vaj&iacute; anionty a podporuj&iacute; celkovou l&aacute;tkovou v&yacute;měnu, pozitivně působ&iacute;  při odbour&aacute;v&aacute;n&iacute; napět&iacute; a stresu a přin&aacute;&scaron;ej&iacute; tělesnou a du&scaron;evn&iacute; svěžest.  Ne n&aacute;hodou se nejv&iacute;ce z&aacute;porn&yacute;ch iontů vyskytuje v bl&iacute;zkosti moř&iacute;,  vodop&aacute;dů, hor, borovicov&yacute;ch lesů a nebo ve vzduchu po bouřce. Ide&aacute;ln&iacute;  koncentrace pro člověka odpov&iacute;d&aacute; lesn&iacute;mu prostřed&iacute; a čin&iacute; 2.000 iontů na  cm3. V uzavřen&yacute;ch m&iacute;stnostech je v&scaron;ak situace tomuto ide&aacute;lu velmi  vzd&aacute;len&aacute;. V bytech a kancel&aacute;ř&iacute;ch se nach&aacute;z&iacute; naopak mnoho zdrojů kladn&eacute;  ionizace.&nbsp; Zneči&scaron;těn&iacute; vzduchu působen&iacute;m organick&yacute;ch nebo anorganick&yacute;ch  vlivů vede k tomu, že vzduch obsahuje přebytek velk&yacute;ch kladn&yacute;ch iontů na  &uacute;kor mal&yacute;ch z&aacute;porn&yacute;ch iontů. Nedoch&aacute;z&iacute;-li při obohacov&aacute;n&iacute; vzduchu  z&aacute;porn&yacute;mi ionty z&aacute;roveň k či&scaron;těn&iacute; vzduchu, velk&eacute; kladn&eacute; ionty mal&eacute;  z&aacute;porn&eacute; ionty pohlcuj&iacute;, neutralizuj&iacute; a pak jako těžk&eacute; č&aacute;stice např.  prach klesaj&iacute; a usazuj&iacute; se na okoln&iacute; plochy.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;m V&aacute;m přin&aacute;&scaron;&iacute;me maxim&aacute;ln&iacute; pohodu a př&iacute;jemn&yacute; pocit z čist&eacute;ho vzduchu.<br />
<br />
<img width="300" height="173" alt="" src="../../../userfiles/image/Infrasauny/Ionizator300.jpg" /><br />
<br />
<strong><u>Použit&yacute; materi&aacute;l:</u><br />
<br />
<img width="300" height="185" align="left" src="http://grand-de-luxe.cz/userfiles/image/Infrasauny/Hemlock300.jpg" alt="" />&nbsp;&nbsp; HEMLOCK ( kanadsk&aacute; jedle )</strong><br />
&nbsp;&nbsp; exkluzivn&iacute; saunov&eacute; dřevo s velmi jemnou strukturou, velmi stabiln&iacute;,&nbsp; <br />
&nbsp;&nbsp; minim&aacute;lně pracuje a nekrout&iacute; se.</p>
<p><br />
<br />
<strong><br />
<u><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Použit&eacute; z&aacute;řiče:</u></strong><u><strong><br />
<br />
</strong></u><strong><img width="300" height="331" align="left" alt="" src="http://grand-de-luxe.cz/userfiles/image/Infrasauny/carbon300.jpg" />&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Karbonov&eacute; plo&scaron;n&eacute; z&aacute;řiče<br />
</strong>&nbsp;&nbsp; Ultra vodiv&eacute; uhl&iacute;kov&eacute; vl&aacute;kna přin&aacute;&scaron;&iacute; vět&scaron;&iacute; &uacute;činnost a del&scaron;&iacute; životnost. <br />
&nbsp;&nbsp; Z&aacute;řiče vyzařuj&iacute;&nbsp; 360&deg; do prostoru, což umožňuje pohodlněj&scaron;&iacute; <br />
&nbsp;&nbsp; saunov&aacute;n&iacute;. <br />
&nbsp;&nbsp; Karbonov&eacute; z&aacute;řiče maj&iacute; n&iacute;zkou povrchovou teplotu.<strong><br />
</strong><strong><br />
</strong><br />
<u><strong> <br />
&nbsp; </strong></u><strong><br />
<br />
<br />
</strong><strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
R&aacute;dio / CD přehr&aacute;vač:<br />
<br />
<img width="300" height="91" align="left" alt="" src="http://grand-de-luxe.cz/userfiles/image/Infrasauny/cd300.jpg" /></strong>&nbsp; &nbsp; AM / FM přij&iacute;mač s antenou zabudovanou v horn&iacute;m d&iacute;le sauny<strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>CD přehr&aacute;vač<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Barevn&yacute; LCD display<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; vstup AUX<br />
<strong> </strong></p>
<p><br />
<br />
<u><strong>Princip infrasauny:</strong></u><br />
<br />
Infračerven&aacute; č&aacute;st slunečn&iacute;ho z&aacute;řen&iacute; zahřeje lidsk&eacute; tělo, aniž by se  rozehř&aacute;l okoln&iacute; vzduch. Na tomto principu funguj&iacute; i infračerven&eacute; tepeln&eacute;  kabiny. Ohř&aacute;t se v t&eacute;to infrakabině je tedy vlastně stejn&eacute;, jako když  za jarn&iacute;ho dne vysvitnou slunečn&iacute; paprsky, my se nech&aacute;me hř&aacute;t jejich  doteky a zd&aacute; se n&aacute;m, že je mnohem tepleji, než by odpov&iacute;dalo teplotě  vzduchu. Jakmile se v&scaron;ak slun&iacute;čko schov&aacute; za mraky, připad&aacute; n&aacute;m, že se  najednou prudce ochladilo.<br />
<br />
Teplota vzduchu je ale ve skutečnosti st&aacute;le stejn&aacute;, pouze na n&aacute;s  přestaly dopadat slunečn&iacute; paprsky, a tedy i zahř&iacute;vaj&iacute;c&iacute; infračerven&aacute;  energie. S infrasaunou si můžete vlastn&iacute; zdroj tohoto př&iacute;jemn&eacute;ho  př&iacute;rodn&iacute;ho tepla přin&eacute;st až domů.<br />
<br />
N&aacute;&scaron; nervov&yacute; i endokrinn&iacute; syst&eacute;m (vytv&aacute;řej&iacute;c&iacute; hormony) prostě pro sv&eacute;  fungov&aacute;n&iacute; světelnou energii potřebuje, jinak trp&iacute;me ztr&aacute;tou energie a  někdy i v&aacute;hy, popudlivost&iacute;, zimomřivost&iacute; a vět&scaron;&iacute; potřebou sp&aacute;nku.  Působen&iacute; tepla a n&aacute;sledn&eacute; zv&yacute;&scaron;en&iacute; tělesn&eacute; teploty v takov&eacute;m př&iacute;padě  působ&iacute; jako l&eacute;k &ndash; simuluje horečku, t&iacute;m aktivuje a posiluje imunitn&iacute;  syst&eacute;m, zv&yacute;&scaron;&iacute; se počet b&iacute;l&yacute;ch krvinek a obranyschopnost organismu a my  se hned c&iacute;t&iacute;me o pozn&aacute;n&iacute; l&eacute;pe.<br />
<br />
&bdquo;Saunov&aacute;n&iacute;&ldquo; v infračerven&eacute; kabině je založeno na principu emise  infračerven&eacute;ho z&aacute;řen&iacute; speci&aacute;ln&iacute;mi keramick&yacute;mi z&aacute;řiči, kter&eacute; si nechal  patentovat dr. Tadaschi Ishikawa v Japonsku již v roce 1965. Toto  infračerven&eacute; z&aacute;řen&iacute; prohřeje tělo hluboko do svalov&eacute; tk&aacute;ně a k  intenzivn&iacute;mu pocen&iacute; tak doch&aacute;z&iacute; již při teplotě okolo 50 &deg;C v prostřed&iacute;,  kter&eacute; nezatěžuje organismus. Po celou dobu pobytu v kabině d&yacute;ch&aacute;te  vzduch o teplotě 20 až 55 &deg;C, protože 80&ndash;90 % vyzařovan&eacute;ho tepla vstřeb&aacute;  va&scaron;e tělo a jen zbytek se rozpt&yacute;l&iacute; do prostoru kabiny. To je z&aacute;sadn&iacute;  rozd&iacute;l mezi klasickou saunou a infrasaunou.<br />
<br />
<img width="300" height="200" src="../../../userfiles/image/Infrasauny/zena300.jpg" alt="" /><br />
<br />
<u><strong>Postup při prohř&iacute;v&aacute;n&iacute;:</strong></u><br />
<br />
Čas předehř&aacute;t&iacute; na provozn&iacute; teplotu je z&aacute;visl&yacute; na velikosti kabiny a  pohybuje se v rozmez&iacute; 5 až 10 minut. Při spu&scaron;těn&iacute; kabiny a nastaven&iacute;  teploty a d&eacute;lky prohř&iacute;vac&iacute; teploty m&aacute;te pr&aacute;vě tak čas na vlažnou sprchu,  kter&aacute; zv&yacute;&scaron;&iacute; efekt pocen&iacute;, jež je oproti klasick&eacute; sauně dvakr&aacute;t až  třikr&aacute;t intenzivněj&scaron;&iacute;. Důležit&yacute; je při saunov&aacute;ni i pitn&yacute; režim, dostatek  tekutin totiž v&yacute;znamně ovlivňuje intenzitu pocen&iacute;. D&eacute;lka pobytu v sauně  je individu&aacute;ln&iacute; a pohybuje se v rozpět&iacute; 25 až 40 minut při teplotě 65  &deg;C. Za tuto dobu va&scaron;e tělo sp&aacute;l&iacute; přibližně 700 kalori&iacute; absolutně bez  z&aacute;těže. Zač&iacute;nejte krat&scaron;&iacute;mi intervaly, kter&eacute; můžete postupně prodlužovat.  Po uplynut&iacute; nastaven&eacute;ho času se topn&yacute; syst&eacute;m automaticky odpoj&iacute;.<br />
<br />
<img width="300" height="200" src="../../../userfiles/image/doplnky.jpg" alt="" /><br />
<br />
<u><strong>Tip:</strong></u><br />
<br />
Syst&eacute;m infrasauny umožňuje i prohř&iacute;v&aacute;n&iacute; těla rovnou v oblečen&iacute;,  např&iacute;klad před zv&yacute;&scaron;enou tělesnou n&aacute;mahou, před n&aacute;ročn&yacute;mi sportovn&iacute;mi  v&yacute;kony nebo pouze před odchodem do chladn&eacute;ho počas&iacute;.<br />
<br />
<u><strong>Prokazateln&eacute; &uacute;činky infrasauny:</strong></u><br />
<br />
Rozehř&aacute;t&iacute; Hloubkov&eacute; teplo absorbovan&eacute; na&scaron;&iacute;m tělem zvy&scaron;uje krevn&iacute; oběh,  pleť se l&eacute;pe prokrvuje, stupňuje se srdečn&iacute; frekvence a l&aacute;tkov&aacute; v&yacute;měna  stejně jako např&iacute;klad při pasivn&iacute;m tr&eacute;ninku, kter&yacute; se doporučuje jako  rozcvičen&iacute; pro někter&eacute; sporty, aby se přede&scaron;lo sportovn&iacute;m zraněn&iacute;m.<br />
<br />
. Uvolněn&iacute; Hloubkov&eacute; teplo pronik&aacute; do svalov&yacute;ch tk&aacute;n&iacute;, odstraňuje z nich  napět&iacute; a zvy&scaron;uje tak flexibilitu svalů, což přisp&iacute;v&aacute; k celkov&eacute;  relaxaci. Elastičtěj&scaron;&iacute; svaly nav&iacute;c l&eacute;pe odolaj&iacute; každodenn&iacute; z&aacute;těži.  Ide&aacute;ln&iacute; je toto uvolněn&iacute; před mas&aacute;ž&iacute;.<br />
<br />
. &Uacute;leva pro klouby Hloubkov&eacute; teplo m&aacute; pozitivn&iacute; vliv při l&eacute;čbě artr&oacute;z,  v&yacute;ronů, nervov&yacute;ch bolest&iacute;, svalov&yacute;ch křeč&iacute; či ztuhlosti kloubů. Průvodn&iacute;  projevy st&aacute;rnut&iacute; jsou tak zpomalov&aacute;ny nebo tlumeny.<br />
<br />
. Zm&iacute;rňov&aacute;n&iacute; bolesti Roz&scaron;&iacute;řen&iacute;m perifern&iacute;ch c&eacute;v vlivem tepla doch&aacute;z&iacute; k  lep&scaron;&iacute;mu prokrvov&aacute;n&iacute; svalů, zplodiny l&aacute;tkov&eacute; v&yacute;měny jsou odv&aacute;děny rycheji  a svaly jsou l&eacute;pe z&aacute;sobov&aacute;ny kysl&iacute;kem. To přisp&iacute;v&aacute; k rychlej&scaron;&iacute;mu  zotaven&iacute; i při poraněn&iacute; tk&aacute;n&iacute;.<br />
<br />
. Pos&iacute;len&iacute; krevn&iacute;ho oběhu Při hloubkov&eacute;m prohř&iacute;v&aacute;n&iacute; tělo začne vylučovat  pot, aby se ochladilo. T&iacute;m se zv&yacute;&scaron;&iacute; činnost srdce a zrychl&iacute; cirkulace  krve, což přisp&iacute;v&aacute; k pos&iacute;len&iacute; a stabilizaci krevn&iacute;ho oběhu.<br />
<br />
. Či&scaron;těn&iacute; pleti Intenzivn&iacute; transpirace proči&scaron;ťuje p&oacute;ry do hloubky.  &Scaron;kodliviny a jedy jsou odstraňov&aacute;ny a na sv&eacute; m&iacute;sto nastupuj&iacute; živiny.  Jedn&aacute; se o p&eacute;či, kter&aacute; oddaluje st&aacute;rnut&iacute; pleti.<br />
<br />
. Odbour&aacute;v&aacute;n&iacute; celulitidy Celulitida nen&iacute; nic jin&eacute;ho než tukov&eacute; a vodn&iacute;  usazeniny pod pokožkou. Tepeln&eacute; působen&iacute; podporuje průběh oči&scaron;ťuj&iacute;c&iacute;ch  procesů v těle, intenzivn&iacute; pocen&iacute; a n&aacute;sledn&eacute; odplavov&aacute;n&iacute; &scaron;kodlivin.  Nepř&iacute;jemn&eacute; usazeniny v podobě celulitidy tak mohou b&yacute;t postupně  odbour&aacute;v&aacute;ny.<br />
<br />
. Sn&iacute;žen&iacute; v&aacute;hy Hloubkov&eacute; teplo pronik&aacute; nejvrchněj&scaron;&iacute; vrstvou pokožky a  přij&iacute;maj&iacute; ho krevn&iacute; c&eacute;vy uložen&eacute; v tukov&eacute; tk&aacute;ni, přijat&yacute;m teplem se  roz&scaron;&iacute;ř&iacute; a obstar&aacute;vaj&iacute; tak lep&scaron;&iacute; prokrven&iacute; tukov&yacute;ch tk&aacute;n&iacute; a spalov&aacute;n&iacute;  kalori&iacute;. Tukov&eacute; kyseliny hromad&iacute;c&iacute; se v tukov&yacute;ch buňk&aacute;ch jsou vyloučeny  lymfatick&yacute;m syst&eacute;mem z těla ven.<br />
n Redukce toxick&yacute;ch l&aacute;tek. Pocen&iacute; přisp&iacute;v&aacute; k vyloučen&iacute; jedů a  miner&aacute;ln&iacute;ch zplodin l&aacute;tkov&eacute; v&yacute;měny z těla. Mezi ně patř&iacute; např&iacute;klad řada  těžk&yacute;ch kovů, alkohol, nikotin, cholesterol a dal&scaron;&iacute;.<br />
<br />
<u><strong>Mont&aacute;ž infrasauny:</strong></u><br />
<br />
Pokud se pro infrasaunu rozhodnete, dozv&iacute;te se, že se tyto infračerven&eacute;  prohř&iacute;vac&iacute; kabiny dod&aacute;vaj&iacute; jako typizovan&eacute; stavebnice, kter&eacute; se montuj&iacute;  př&iacute;mo na m&iacute;stě z jednotliv&yacute;ch panelů. V interi&eacute;ru a dokonce i na zahradě  je tedy lze instalovat kdekoliv, kde je rovn&aacute; podlaha a elektrick&aacute;  z&aacute;suvka, bez zvl&aacute;&scaron;tn&iacute;ch stavebn&iacute;ch &uacute;prav. Vzhledem k relativně mal&eacute;mu  rozměru infrasauny tak může naj&iacute;t sv&eacute; m&iacute;sto t&eacute;měř v každ&eacute;m bytě,  rodinn&eacute;m domě, ve fitness, rehabilitačn&iacute;ch a mas&aacute;žn&iacute;ch centrech. K  z&aacute;kladn&iacute;mu vybaven&iacute; infrasauny patř&iacute; topn&eacute; elementy, časov&yacute; sp&iacute;nač,  termostat, r&aacute;dio, podhlavn&iacute;ky a osvětlen&iacute;. K připojen&iacute; do s&iacute;tě je třeba  elektrick&aacute; z&aacute;suvka na 220 V a 16A jistěn&iacute;. <br />
<br />
<br />
<u><strong>Pořizovac&iacute; a provozn&iacute; n&aacute;klady:</strong></u><br />
<br />
Pořizovac&iacute; n&aacute;klady na infrasauny jsou cenově niž&scaron;&iacute; než u klasick&yacute;ch saun.<br />
<br />
<img width="575" height="521" alt="" src="../../../userfiles/image/Infrasauny/Instalace.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.grand-de-luxe.cz/">Infrasauna</a> Grand De Luxe - v&iacute;ce informac&iacute; na <a href="http://grand-de-luxe.cz/">www.grand-de-luxe.cz</a></p>


Nachádzate sa na: Úvodná strana »kontakt
Infrasauny Grand De Luxe
Infrasauna Grand De Luxe pre 1 osobu
Infrasauna Grand De Luxe pre 2 osoby
Infrasauna Grand De Luxe pre 3 osoby
Infrasauna Grand De Luxe pre 4 a viac osôb
Rohové infrasauny
ANKETA

Páči sa Vám infrasauny Grand De Luxe?

AKČNÁ PONUKA
Infrasauna Grand De Luxe A4 Céder Carbon

Infrasauna Grand De Luxe A4 Céder Carbon

Céder, Príkon: 2235W, karbónové (9 žiaričov), Rozmery: 175 x 120 x 190v, Ionisator, CDCena: 1 970.00 €
Infrasauna Grand De Luxe - B3

Infrasauna Grand De Luxe - B3

Kanadská jedľa, Príkon: 1900W, Infražiariče keramické 6ks, Rozmery: 153x125x190, Ionizátor, CDCena: 1 325.00 €